Segler-Club Gothia e.V.

Ansegeln

Ansegeln

Ansegeln im SC Gothia
Treffen am Flaggenmast

Ansegeln

Ansegel 2018 im SC Gothia - © Martin Pichura

Ansegel 2018 im SC Gothia – © Martin Pichura